Enquête achterbanraadpleging

Uw mening telt!

Zoals u wellicht weet bestaan er voor zeldzame aandoeningen in de ziekenhuizen speciale expertisecentra. Die worden door de minister van VWS aangewezen voor een periode van vijf jaar en worden dan opnieuw beoordeeld. De minister baseert haar besluit mede op de ervaringen van patiëntenorganisaties en hun patiënten met de expertisecentra.
Ook de Stichting RPF Nederland werkt hier aan mee. Voor de aandoening retroperitoneale fibrose is het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht immers aangewezen als expertisecentrum. Daarom is het voor ons als bestuur belangrijk om te weten hoe u de zorg in dat expertisecentrum ervaart. We willen u dan ook graag uitnodigen om aan dit onderzoek mee te doen.
Op grond van de gezamenlijke (anonieme) ervaringen kunnen wij als bestuur dan een goed onderbouwd oordeel over het centrum indienen bij de speciale landelijke commissie die de minister adviseert over de erkenning.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis wil opnieuw door de minister erkend worden als expertisecentrum voor retroperitoneale fibrose omdat het vindt dat ze goede zorg leveren en goed wetenschappelijk onderzoek doen. De 15 vragen die wij u stellen gaan vooral over uw ervaringen met de zorg voor uzelf. Als u eigenlijk nauwelijks contact heeft met het Albert Schweitzerziekenhuis en de vragen dus niet kunt beantwoorden, dan hoeft u niet mee te doen aan dit onderzoek!  
U kunt tot en met 24 mei de enquête invullen.

Hoe doet u mee?
Klik op de onderaan opgenomen ‘link naar de vragenlijst’. Deelname aan de enquête geschiedt op basis van anonimiteit, zodat de gegeven beoordeling niet individueel te herleiden is.

Let op:
Het is helaas niet mogelijk uw antwoorden tussentijds op te slaan. Alleen volledig ingevulde vragenlijsten zijn bruikbaar. Wij vragen u daarom de vragenlijst in één keer in te vullen. Als u om welke reden dan ook toch afbreekt, kunt u wel opnieuw beginnen. Belangrijk: aan het einde van het invullen controleert het programma of elke vraag beantwoord is. Als u een of meerdere vragen onbeantwoord laat, wordt dat in rood en met een uitroepteken aangegeven. Zoekt u dan vanaf het begin naar deze vragen en vul ze alsnog in. Als alle vragen beantwoord zijn, klikt u tenslotte op ‘volgende’. Daarmee worden uw antwoorden ingediend en bent u klaar.

De link naar de vragenlijst : Enquête Albert Schweitzerziekenhuis

Mocht u toch nog vragen hebben over deelname aan deze achterbanraadpleging, stel uw vraag dan naar ons e-mailadres info@rpf.nl. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord.

Hartelijk dank voor uw deelname!