Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting RPF Nederland bestaat uit vrijwilligers. Voor hun werkzaamheden ontvangen zij uitsluitend een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

Het bestuur bestaat uit onderstaande personen:

  • Anke-Thea Dijkman , voorzitter (klik op de link voor nadere info)
  • Marian van Dorst, vice-voorzitter
  • Ton van Reenen, secretaris
  • Hilma van Zutphen-Kleis, penningmeester