Statuten

De Stichting is op 24 juli 2019 bij notariële akte opgericht ten kantore van mr. J.Chr. de Jonge, notaris te Utrecht.

Klik hier om de statuten van de Stichting RPF Nederland te bekijken.