Jaarverslagen

Op deze pagina worden de jaarverslagen gepubliceerd die na afloop van een kalenderjaar door het bestuur van de stichting worden vastgesteld.

          2019: Definitief jaarverslag, jaarrekening en balans.